Blog van Willem Veldhuizen, TaxSample

Hieronder onze blog items:

Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren Zorg, Bouw en hun Intermediairs.

Waarschuwing voor alle organisaties in de Zorg, Bouw en Intermediairs in deze sectoren vanwege de verhoogde kans op controle door de Belastingdienst. Met betrekking tot het dossier rondom VAR-DBA-schijnzelfstandigheid zit de Belastingdienst niet langer op haar handen. De fiscus gaat strenger controleren, waarbij ook intermediairs in de Zorg- en Bouwsector onder de loep worden genomen. Overigens kan men verwachten dat de controle tevens gericht zal zijn op het toetsen van de aanvaardbaarheid van de aangifte Loonheffingen, waarbij ook andere onderwerpen in scope zullen zijn.

Lees meer: Belastingdienst zet controlecapaciteit in op sectoren Zorg, Bouw en hun Intermediairs.

Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing

Belastingdienst als toezichthouder wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. De controleaanpak Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om zelf de steekproefonderzoeken uit te voeren, mits met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst doet. En dat heeft veel voordelen.

Lees meer: Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing

Bent u klaar voor de risico’s ná de Brexit?

“Hope for the best, prepare for the worst” is geen loze kreet, maar harde noodzaak geworden. Als u gaat uitvoeren naar het VK, zult u met Douanewetgeving te maken krijgen. Wellicht moeten invoerrechten daarbij worden voldaan. Waarschijnlijk wilt u voor uw goederenleveranties het BTW 0-tarief toepassen, net zoals bij leveranties aan andere niet EU-landen. Het inwinnen van advies hiervoor wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waarbij Brexit-vouchers beschikbaar worden gesteld.

Lees meer: Bent u klaar voor de risico’s ná de Brexit?

The amount of tax in relation to the size of a business’ operations can be significant, as can the risks associated with these taxes.

The question that businesses are therefore increasingly asking themselves is: Are we managing the risks associated with our tax positions? And even if businesses don’t ask themselves this question, risk management is something that the Dutch Tax and Customs Administration expects. Especially now given its new approach to audits. To clarify its audit approach, the Dutch Tax and Customs Administration has published a brochure entitled ‘The Audit Approach of the Dutch Tax and Customs Administration’ (Controleaanpak Belastingdienst; CAB). The brochure emphasizes the preference for random statistical sampling not only as a means of verification, but also as a way for organizations to apply a self-monitoring approach. Random samples are not only used for the technical examination of tax issues (for example, payroll tax and social security contributions and VAT), but also to assess the quality of the tax processes and control measures (the Tax Control Framework; TCF). To manage tax risks, control measures need to be developed and implemented. These measures must prevent, detect and correct any departures from tax procedures. The challenge lies in establishing whether these control measures are (or have been) effective.

Lees meer: Random statistical samples in the Dutch tax practice