Blog van Willem Veldhuizen, TaxSample

Hieronder onze blog items:

Controleaanpak Belastingdienst richt zich op aanvaardbaarheid aangifte

Wanneer de Belastingdienst een controle bij u heeft aangekondigd, is het aan te raden om van tevoren afspraken te maken over de wijze van uitvoering van het onderzoek. Vooral, omdat de Belastingdienst steeds vaker een controle uitvoert op basis van een geïntegreerde steekproef. Een geïntegreerde steekproef is een statistische steekproef waarbij meerdere belastingmiddelen onderwerp van onderzoek zijn. Zo’n steekproef kan bij voorbeeld aansluiten bij de “cash flow” van uw organisatie, waarbij alle inkomende en uitgaande euro’s object van onderzoek zijn. De Belastingdienst geeft in de controleaanpak Belastingdienst (CAB) aan, niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Hieruit volgt dat zij bij de opzet van de steekproef als uitgangspunt heeft dat in de steekproef geen enkele fout kan worden toegestaan. Dit noemt men ook wel een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige heeft verklaard, zijn aangifte stellig en zonder voorbehoud te hebben ingediend.

Lees meer: Controleaanpak Belastingdienst richt zich op aanvaardbaarheid aangifte